top of page
sprzęt do pracy na wysokości

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki Ochrony Indywidualnej są nieodłącznym elementem pracy na wysokości, dlatego każdy pracodawca musi dbać o ich odpowiedni stan techniczny. Potwierdzeniem tego jest Rozporządzenie i norma EN 365, które nakładają obowiązek przeprowadzania przeglądów SOI.

Przegląd okresowy powinien być przeprowadzany przynajmniej raz w roku.
W przypadku specyficznych warunków pracy czas ten skraca się do okresu 6, a nawet 3 miesięcy. Przegląd powinien być przeprowadzany również przed każdorazowym użyciem.

SOI: Obraz


Przeprowadzamy przeglądy okresowe i specjalne SOI:

 •  szelek bezpieczeństwa,

 •  uprzęży alpinistycznych,

 •  kasków,

 •  absorberów energii,

 •  lin statycznych i dynamicznych,

 •  lonży pozycjonujących,

 •  urządzeń samohamownych typu SKC

 •  urządzeń zaciskowych i zjazdowych,

 •  karabinków, zatrzaśników,

 •  taśm stanowiskowych, linek i punktów kotwiczących,

 •  innych środków ochrony indywidualnej.

Podstawy prawne, wymagania:
SOI do pracy na wysokości musi być poddawane okresowej kontroli technicznej:

 •  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych

 • wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173),

 •  zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (do 2018 r. zgodnie z dyrektywą dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG),

 •  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 365,

 •  zgodnie z wymaganiami producentów SOI.


Wytyczne użytkowania SOI podyktowane jest zapisami dyrektywy 89/686/EWG
zaimplementowanej do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia
2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). W przypadku SOI kategorii III, do której należą środki chroniące przed upadkiem z wysokości, na użytkownika nałożony został obowiązek przechowywania dokumentacji

urządzeń oraz ich kontroli okresowej. Na temat kontroli okresowej, przeglądów sprzętu do prac na wysokości mówi również norma EN 365. Norma ta traktuje o przechowywaniu, znakowaniu i kontroli okresowej i odwołuje się do niej każda norma na zgodność, z którą dany SOI do prac na wysokości został wyprodukowany.
Kontrola okresowa, to przegląd SOI wykonany przez kompetentną osobę, tzn. osobę przeszkoloną i posiadającą wiedzę w zakresie kontroli danej grupy urządzeń. EN-PN 365 Częstotliwość przeglądów SOI uzależniona jest od agresywności środowiska pracy, sposobu użytkowania sprzętu i ostatecznie od opinii kompetentnej osoby ale czas pomiędzy kontrolami nie może przekroczyć 12 miesięcy.


Kontrola okresowa jest ważnym elementem systemu, uzyskujemy w ten sposób bowiem potwierdzenie i ocenę od niezależnej, trzeciej osoby czy nasz sprzęt nadaje się do prac, czy nie jest nadmiernie zużyty, czy nie występują na nim wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub czy nie jest przeterminowany (jego czas życia się skończył).


Brak potwierdzonej kontroli okresowej może mieć bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, a w razie wypadku wpływ na ocenę odnośnie przyczyn zdarzenia.

Sprzęt / Jednostka miary / Cena za  przegląd (brutto)

 • 1 Łącznik (Karabinek) szt. 6 zł

 • 2 Pętla / Zaczep szt. 6 zł

 • 3 Lonża szt. 10 zł

 • 4 Absorber energii szt. 15 zł

 • 5 Lonża pojedyncza + absorber zestaw 25 zł

 • 6 Lonża podwójna + absorber zestaw 30 zł

 • 7 Kask szt. 15 zł

 • 8 Bloczek szt. 10 zł

 • 9 Przyrząd zaciskowy szt. 10 zł

 • 10 Lina rdzeniowa m.b. 0,4 zł

 • 11 Przyrząd autoasekuracyjny szt. 25 zł

 • 12 Przyrząd zjazdowy szt. 25 zł

 • 13 Szelki bezpieczeństwa szt. 25 zł

 • 14 Uprząż przemysłowa szt. 40 zł

 • 15 Uprząż biodrowa szt. 25 zł

 • 16 Uprząż piersiowa szt. 15 zł

 • 17 Lonża ustalająca pozycję pracy zestaw 25 zł

 • 18 Zestaw do Parku Linowego* zestaw 70 zł

 • 19 Uzupełnienie dokumentacji o Kartę Kontroli** szt. 8 zł

 • 20 Uzupełnienie dokumentacji o instrukcję produktu** szt. 5 zł

 • 21 Zakończenie końcówek liny (metryczki) komplet (2 szt.) 10 zł

Wykonujemy przeglądy takich producentów jak:

SOI: Tekst
logosy.png
SOI: Obraz
bottom of page